جوابدهی آنلاین


به سیستم جوابدهی آنلاین خوش آمدید


نام کاربری :رمز عبور :

راهنمای مراجعین

لطفا" از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید.

نام کاربری: شماره پذیرش بدون هیچ گونه علامت وارد شود.

رمز عبور: شماره موبایلی که هنگام پذیرش شما ثبت شده است به صورت یازده رقم کامل وارد شود.

جهت دریافت جواب خود از سایت و مشاهده آن به نرم افزار Adobe Acrobat  و WinRAR نیاز می باشد.

 

 

حتما از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید.

نام کاربری: شماره پذیرش بدون هیچ گونه علامت وارد شود.

رمز عبور: شماره موبایلی که هنگام پذیرش شما ثبت شده است به صورت یازده رقم کامل وارد شود.

جهت دریافت جواب خود از سایت و مشاهده آن به نرم افزار Adobe Acrobat  و WinRAR نیاز می باشد.