سوالات متداول
سوالات متداول :


  1. هنگامی که پزشکتان دستور انجام آزمایش بر روی نمونه خون، ادرار و یا بیوپسی بعمل آمده را می دهد، این نمونه ها در محلی تهیه و یا تحویل می گردد به نام آزمایشگاه پاتوبیولوژی. نتیجه آزمایش که در طی همانروز و یا چند روز آینده آماده و تحویل می گردد، پزشکتان را در تصمیم گیری مرتبط با وضعیت شما کمک خواهد کرد. شما در محل آزمایشگاه مشابه مطب های دیگر،پزشک آزمایشگاه را ملاقات نخواهید کرد مگر در شرایط خاص.
    پزشکان آزمایشگاه به جای استفاده از گوشی و فشارسنج با بهره گیری از برترین تکنیک ها نمونه های مورد نظر را مورد ارزیابی قرار می دهند. بعضا این ارزیابی از طریق نظارت کلی پاتولوژیست و با کمک دستگاه های تمام اتوماتیک انجام می شود و بعضا پاتولوژیست می بایست با نظارت مستمر و با کمک تکنسین های مجرب ارزیابی را به انجام برساند.