جوابدهی آنلاین
تست های تخصصی و نوین
Armin Pathobiology Laboratory

Infliximab & Adalimumab

Drug Level and Drug Resistanc ...

IBD Fecal Tests

Calprotectin & Lactoferrin ...

FMF Test

Familial Mediterranean Fever ...

Hepatitis C

Detection and Drug Resistancy ...

STI Test Panel

HPV, HSV, PID, Syphilis, Neiss ...

M2PK Test

Colorectal Cancer Tumor marker ...

QuantiFERON-TB Gold

IGRA Test for M.tuberculosis ...

Celiac Disease

Anti-DGP IgG/IgA ...

KRAS NRAS BRAF Tests

Mutation Analysis ...

HPV Aptima

HPV Aptima mRNA Assay Test ...

ANA Profile

Differentiation of Abs ...

Myopathies Profile

Differentiation of Abs ...

برچسب ها

  • خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه هشتم، پلاک 155 (ساختمان پزشکی 183)، طبقه اول

  • 41884 (021)

  • 86781835 (021)

  •   info@arminlab.com