جوابدهی آنلاین
تست های تخصصی و نوین
Armin Pathobiology Laboratory

HPV Aptima

HPV Aptima mRNA Assay Test ...

STI Test Panel

HPV, HSV, PID, Syphilis, Neiss ...

FMF Test

Familial Mediterranean Fever ...

Myopathies Profile

Differentiation of Abs ...

ANA Profile

Differentiation of Abs ...

Infliximab & Adalimumab

Drug Level and Drug Resistanc ...

Hepatitis C

Detection and Drug Resistancy ...

KRAS NRAS BRAF Tests

Mutation Analysis ...

M2PK Test

Colorectal Cancer Tumor marker ...

IBD Fecal Tests

Calprotectin & Lactoferrin ...

Celiac Disease

Anti-DGP IgG/IgA ...

QuantiFERON-TB Gold

IGRA Test for M.tuberculosis ...

پیوندها

  • خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه هشتم، پلاک 155 (ساختمان پزشکی 183)، طبقه اول

  • 41884 (021)

  • 86781835 (021)

  •   info@arminlab.com