جوابدهی آنلاین
پذیرش آزمایش‌های ارسالی
Armin Pathobiology Laboratory

پذیرش آزمایش‌های ارسالیهمکاران ما از ساعت 7 الی 20 آماده پذیرش نمونه‌های سایر آزمایشگاه‌های همکار از سراسر کشور می‌باشند. نمونه‌ها در محیطی استاندارد و با رعایت کلیه شرایط لازم پذیرش می‌گردند.