جوابدهی آنلاین
Neurology
Armin Pathobiology Laboratory

Neurologyکنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب ایران

The International Congress of Iranian Society of Neurosurgery

 
 

محل و تاریخ برگزاری: کاشان / ۱ تا ۳ آبان ۱۳۹۸

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

19th Annual Congress of Child Neurology

 

محل و تاریخ برگزاری: قشم/ ۳۰بهمن  تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

 

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

 

محل و تاریخ برگزاری: تهران/ ۲  تا ۴ بهمن ۱۳۹۸