جوابدهی آنلاین
هورمون شناسی
Armin Pathobiology Laboratory

هورمون شناسیدر این بخش کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هورمونی، غربالگری‌های دوران بارداری، اندازه‌گیری سطح ویتامین‌ها و تومورمارکرهای اختصاصی با استفاده از جدیدترین، دقیق‌ترین و حساس‌ترین روش‌ها و تجهیزات و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.