جوابدهی آنلاین
پذیرش و نمونه‌گیری
Armin Pathobiology Laboratory

پذیرش و نمونه‌گیری 

همکاران ما از ساعت 7:00 الی 20 در روزهای شنبه تا چهارشنبه و 7:00 تا 16:00 در روز پنجشنبه آماده خدمت رسانی در امر پذیرش، جوابدهی، نمونه‌گیری به مراجعه کنندگان محترم است.