جوابدهی آنلاین
پاتولوژی و سیتولوژی
Armin Pathobiology Laboratory

پاتولوژی و سیتولوژی
 

 

در بخش پاتولوژی کلیه آزمایشات مربوط به انجام انواع رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی و غیر‌اختصاصی، رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC)، انجام تست‌های پاتولوژی پوست و بافت‌ها در اسرع وقت و کمترین زمان زیر نظر اساتید دانشگاه و گروه پزشکان پاتولوژیست صورت می‌گیرد.

 

 

در بخش سیتولوژی آزمایش روی مایعات بدن، تست پاپ اسمیر به روش‌های Liquid base , E-Prep)(ThinPrep  و  Conventional   تحت نظر متخصصین پاتولوژی صورت می‌پذیرد.